บริการขั้นต้นของการสร้างบ้าน | www.freeclassifiedasia.com

บริการขั้นต้นของการสร้างบ้าน

Post date 10 Aug 2018 Latest update 10 Aug 2018 11:11:10 time visit 0 hits

post picture

Descriptions

บริการขั้นต้น

ทีมงานสถาปนิก ของ PERFECT BUILDER 2001 จะช่วยท่านเลือก แบบบ้าน หรือ ออกแบบบ้าน ใหม่ให้ตรงกับ ความต้องการ ขนาดที่ดินและงบประมาณของท่าน โดยมีรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้

1.1 เลือกจากแบบมาตรฐานของบริษัทฯ (สามารถนำมาปรับเปลี่ยนได้)

1.2 ออกแบบบ้านใหม่ให้ตรงตามความต้องการ และตามขนาดที่ดินของท่าน

1.3 หรือ หากท่านมีแบบแล้ว เราพร้อมประเมินค่าก่อสร้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่าน

ติดตามข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/2JutJvz

comment

price unknown

  • Postname : ดรุณี อะโน
  • Requirement : Recommended
  • Condition : unknown
  • Post date : 10 Aug 2018
  • Latest Update : 10 Aug 2018 11:11:10 time.
  • Address : 2/20
  • Country : Post free classified online Thailand
  • Telephone no. : 0896221173
  • Email : youservice14@gmail.com